Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

παπαρολογίες ατελείωτες
Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι η πολιτική παπαρολογία στην τηλεόραση με καταβάλει σε τέτοιο βαθμό, που αδρανοποιούνται τα εγκεφαλικά μου κύτταρα και απομένω με εκείνο το ελαφρύ μειδίαμα της αποδοχής του χαζού.       

                     
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...