Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Super Session - Really - Bloomfield - Kooper - Stills

1 Albert's Shuffle 2 Stop 3 Man's Temptation 4 His Holy Modal Majesty 5 Really 6 It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry 7 Season of the Witch 8 You Don't Love Me 9 Harvey's Tune 10 Albert's Shuffle11 Season of the Witch12 Blues for Nothing 13 Fat Grey Cloud                  @320 kbps
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...