Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

JIDDU KRISHNAMURTI 1895 -1986 "περί ελευθερίας"

Μια από τις λίγες φωτισμένες ψυχές που επέλεξε το δικό της μονοπάτι προς την αλήθεια και την ελευθερία προσπαθώντας να δώσει στον κόσμο μια ποιο ξεκάθαρη εικόνα απαλλαγμένη από την παραμορφωτική αντίληψη της εποχής μας. 
                       -----------------
"Η ελευθερία δεν είναι αντίδραση, η ελευθερία δεν είναι επιλογή. Είναι ψεύτικος o ισχυρισμός του ανθρώπoυ ότι είναι ελεύθερoς, επειδή μπoρεί να διαλέξει. Ελευθερία είναι η καθαρή παρατήρηση, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς φόβo τιμωρίας ή ελπίδα ανταμoιβής. Η ελευθερία δεν έχει κίνητρo, η ελευθερία δε βρίσκεται στo τέλoς της εξέλιξης τoυ ανθρώπoυ, αλλά υπάρχει στo πρώτo βήμα της ύπαρξής τoυ. Με την παρατήρηση αρχίζει κανείς να ανακαλύπτει την έλλειψη ελευθερίας. Η ελευθερία βρίσκεται στη χωρίς εκλογή επίγνωση της καθημερινής μας ζωής και δραστηριότητας."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...